Ma olen Seaduse läbi Seadusele surnud, et elada Jumalale. Gl 2:19

Juulikuu juhtsalm Galaatia kirjast annab taas põhjuse rõhutada seda, kuidas evangeelium ülestõusnud Kristusest on suurem kui seadus. Paulus kõneleb selles palju evangeeliumist ja kuidas inimesi eksitatakse seaduse tähtsustamisega, aga seadus ei ole suurem kui evangeelium. Sellega saab vaid nõustuda – vaid Kristus on see, kes teeb meid elavaks, aga mitte käsu täitmine.

Ometi on ka Jeesuse ja Pauluse poolt antud mitmeid käskusid, mille täitmine on kristlastele kohustuslik. Nii vähemasti näib. Kõige rohkem on need käsud seotud armastusega.

Kui siit otsida vastandumist, kuidas ühelt poolt käsk on muutunud tühiseks ja teiselt poolt antakse meile täitmiseks uusi korraldusi ja käskusid, siis seda ka leiaks. 

Küsimus ei ole ju selles, kas käsk või evangeelium ja vastandumise otsimine on kunstlik. Vastus on oma olemuses lihtne – kui inimene on saanud Kristuse omaks, siis ei peaks seda küsimust tekkima, sest sel juhul inimene lähtub oma elus Kristusest ja Tema eeskujust. Iga juhatus ja õpetus, mis on küll käsuvormis esitatud, on pigem hea soovitus ja nõuanne, et oma elu sarnaselt Jeesusele armastuses Jumala ja kaasinimese vastu elaksime.

Koguduse õpetaja Jaak Aus

Scroll to Top