KAARLI KOGUDUSE ELU KORRALDUSEST KEHTESTATUD ERIOLUKORRA AJAL

Armsad Kaarli koguduse liikmed

Seoses kehtestatud eriolukorraga Eestis teavitame teid meie koguduse jumalateenistusliku elu ja muude tegevuste korraldusest. Kirikuvalitsus on vastavad otsused langetanud ja saatnud juhised ka kogudustesse. Järgneval perioodil korraldatakse koguduse elu ja peetakse jumalateenistusi vastavalt lisatud juhistele. 

Jumalateenistused

Vastavalt kirikuvalitsuse otsusele peetakse pühapäevaseid jumalateenistusi sõna- ja palveteenistustena. Armulauda ei jagata. Neile, kes soovivad osa saada armulauast, antakse juhised igal jumalateenistusel. 

Pühapäeviti toimub kaks jumalateenistust, aga muutub teise teenistuse aeg. Esimene teenistus algab kell 10 ja teine kell 11.30. Kirikukohv jääb ära.

Esmaspäeval toimub missa kell 13 ja kolmapäeval kell 17.30.

Mõned juhised jumalateenistusel osalejatele.

• Jumalateenistusele tulles istuge kirikus võimalikult hajusalt. 

• Kirikusse sisenedes desinfitseerige käed kirikus oleva desinfitseeriva vahendiga.

• Rahu soovimisel vältige füüsilist kontakti. Rahu soovime üksteise poole kummardades ja öeldes: “ Jumala rahu“.

• Kui jagatakse armulauda, siis seda tehakse väljaspool altarit „jooksva jagamisena“. Selle juures hoidke eelseisva inimesega vahet paar meetrit. Armulauda jagavad vaimulikud desinfitseerivad oma käed vahetult enne armulauaandide jagamist.

Talitused, vestlused

Kõik talitused ja vestlused tuleb kokku leppida otse koguduse vaimulikega. Läbi kantselei seda teha ei saa.

Koguduse õpetaja Jaak Aus 5300 7734, jaak.aus @ eelk.ee

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal 5347 8967, kaisa.kirikal @ eelk.ee

Koguduse diakon Saima Sellak-Martinson 5301 5848, saima.sellak-martinson @ eelk.ee

Kõikide tegevuste osas on antud soovitus need eriolukorra ajal ära jätta või lükata edasi.

Piiblitunnid, loengusari “Jalutades Jumala aedades”, kirikukool ja leeritunnid jäävad ära.

Kooriharjutuse kohta jagavad infot koorijuhid. 

Täpsemat infot jagame jooksvalt koguduse kodulehel ja Facebookis.

Lisan siia ka Eesti Kirikute Nõukogu läkituse ja kutsun meid kõiki palvetama, et Jumal hoiaks meid kõige kurja eest ning vaatamata tekkinud raskustele meid õnnistaks ja hoiaks: Õnnistagu ja hoidku meid kõiki Kõigeväeline Jumal! 

Jaak Aus

Koguduse õpetaja

Eesti Kirikute Nõukogu pöördumine koguduste ja avalikkuse poole

Eesti Kirikute Nõukogu pöördub koguduste ja kõigi Eestimaa inimeste poole üleskutsega palvetada ja tegutseda üleilmse COVID-19 pandeemia tõttu kannatavate inimeste ja ühiselu jätkusuutlikkuse eest.

Tundes muret inimeste ja kogu ühiskonna turvalisuse pärast palume kindlasti järgida nii Eesti valitsuse ja asjaomaste asutuste kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide poolt antud juhiseid ja soovitusi koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Usaldades oma elu ja tervise ning maa ja maailma Kõigeväelise hoolde pöördugem ühises palves Jumala poole, et ta heidaks meile armu ja paneks piiri viiruse levikule. Palvetagem haigete tervenemise pärast. Palvetagem kõigi inimeste, eriti aga nende lähedaste hingerahu pärast, keda viirus on juba puudutanud. Palugem Loojalt tarkust arstidele ja teadlastele selle viiruse raviks ja peatamiseks ning valitsustele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele selle vastases võitluses üle maailma.

Palve- ja paastuajal on kohane võtta kindel aeg, et otsida Jumala palet ning ühises palves ja paastumises end meeleparanduslikult läbi katsuda ja tema armu hoolde usaldada. Samas on õige võtta eestpalvesse ka rahvad ja riigid, kus on nakatunuid ja ohvreid. Palvetagem, et me kõiges ja kõikjal oleksime Issanda hoidvates ja õnnistavates kätes.

“Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.” (Fl 4:6-7)

Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse nimel president peapiiskop emeeritus Andres Põder

12. märtsil AD2020

Scroll to Top