Kiriku pühadest ja mälestuspäevadest. Küünlapäev (2. veebruar)

Täna, küünlakuu teisel päeval pühitseme Issanda templissetoomise püha Tema 40 elupäeval. Luuka evangeeliumi 2. peatükis on kirjas:

“Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette, nõnda nagu on kirjutatud Issanda Seaduses: „Iga poeglast, kes on avanud lapsekoja, hüütagu Issandale pühaks”.”

Samal ajal oli pühakojas teiste seas mees nimega Siimeon ja naisprohvet Hanna. Need kaks teenisid Issandat paastumise ja palvetamisega ööd ja päevad. Siimeon oli kuulda võtnud Jumala Vaimu ning Vaimu juhtimisel templisse jõudnud. Ta oli vaga ja õiglane mees, kes ootas Issanda päästet. Jeesuslast oma kätele võttes õnnistas püha Siimeon last ja lausus: „Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile.” Siimeon oli kohtunud Jumala Pojaga, kes tõi talle igatsetud lohutust ja rahu.

Sedasama lohutust ja rahu igatses ning soovis Eesti maale ja rahvale 102. aasta eest Tartu rahu lepingu Eesti poolelt alla kirjutanud Jaan Poska. 1920. aastal küünlapäeval sõlmitud rahuleping Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel lõpetas vabadussõja, sellega määrati Eesti idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust. Olgem Issanda valguse kandjad ja rahutegijad oma kodudes ja peredes, ühiskonnas ja riigis.

Palvetagem. Püha kõigeväeline Jumal, kõige valguse allikas, Siimeon ja Hanna said templis näha Sinu Poegaja ülistada Sind maailma Päästja eest. Juhi oma Vaimuga ka meid, nii et me ära tunneme oma pääste, mille Sa oled valmistanud Iisraelile ja kõigile rahvaile Jeesuses Kristuses, meie Issandas, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Aamen.

Abiõpetaja Kaisa Kirikal

Scroll to Top