Koguduse õpetaja Jaak Ausi soovid jõulupühadeks

Armsad Kaarli koguduse liikmed ja sõbrad!

Ette valmistades käesoleva aasta jõulupühade jutluseid, olen peatunud teatud salmidel ja sõnadel Luuka ja Matteuse evangeeliumist. Luuka evangeeliumist köitis mind ingli tervitus: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale!“ (Lk 2:10) ja Matteuse evangeeliumist  ristimiskäsu osa, kus Jeesus ütleb: „Õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!”(Mt 28:20) 

Miks sellised valikud? Oma pühade jutlustes keskendun neile kirjakohtadele ja eriliselt sõnadele: kartke, õpetades ja käskinud. Põhjus selles, et näen igapäevaselt inimese silmades ja kuulen nende juttudes, et ollakse täis kartust ja hirmu olukorras, kus me elame. Tulevikku ei oska keegi ennustada. Eestpalvetes kajastub murelike inimeste mure oma lähedaste pärast, kes on haigestunud, aga hirmu külvavad ka uudised hinnatõusust ja inflatsioonist.

Samas Jumal julgustab meid mitte kartma. Jumala armastuse nähtavaks saamine Kristuses peaks igast inimesest võtma ära need kartused ja hirmud, mis meie südametes ja hingedes on. Kui sinna aga need negatiivsed tunded tulevad, siis ehk peaks rohkem süvenema õpetusse, mida Kristus õpetab ja vaatama, mis on nende käskude taga, mida Jeesus on öelnud. 

Kristuse õpetused ja Tema poolt toodud lootus, peaks hoidma igat inimest nii, et kartus ja hirm ei saa võimust inimese üle.

Ehk on see jõuluaeg meile kõikidele oluline aeg, et süveneda ja mõtestada jõulusündmuse olemus enese jaoks, et õppides tundma Kristust ja Tema tahet võiks kaduda hirm ja kartus meie eludest.

Ootame teid jumalateenistustele:

24. detsember

kell 13:00 Jõululaupäeva pereteenistus

kell 15:00 Jõulumuusika

kell 16:00 Jõululaupäeva jumalateenistus

kell 17:30 Jõulumuusika

kell 18:00 Jõululaupäeva jumalateenistus

25. detsember 

kell 10:00 esimese jõulupüha missa

26. detsember 

kell 10:00 teise jõulupüha missa

24. detsembril koguduses hilisõhtust missat ei toimu. Kell 21 peavad Kaarli kirikus missa katoliiklased ja sellest missast võivad ka Kaarli koguduse inimesed osa võtta. Peale missat jagan soovijatele armulauda.

Õnnistatud jõuluaega ja algavat uut Issanda aastat 2022!

Koguduse õpetaja Jaak Aus

Scroll to Top