Kogudusele valiti uus juhatus, sinodisaadikud ja revident

Veebruari keskpaigas valitud uue nõukogu liikmete õnnistamine pidi toimuma 7. märtsi missa ajal, aga kehtima hakanud uued piirangud kirikutele seda kahjuks enam ei võimaldanud.

Nii toimus ka uue nõukogu esimene koosolek internetis ZOOM keskkonnas ja esmakordselt koguduse ajaloos toimusid ka uue juhatuse, sinodisaadikute ja revidendi valimine interneti kaudu. Konsistooriumilt saadi selleks ka luba ja Kaarli kogudus oli selliste valimiste puhul esimeseks katsekoguduseks.

Koguduse õpetaja JAAK AUS kutsus nõukogu koosolekule avapalveks ja väikeseks tervituseks peapiiskop URMAS VIILMA, kes kutse ka lahkelt vastu võttis.

Peapiiskop sõnas 9. märtsi päevasõna aluseks võttes, et koguduse uuel nõukogul on võimalik vaadata, mida nende eelkäijad tegid ja millega on nad ära teeninud, et peavad seda koormat edasi kandma. Paastuaeg annab ka hea võimaluse mõelda, mida teha teisiti. U. Viilma sõnul on koroonaviiruse põhjustatud olukord nii kiriku kui ka Kaarli koguduse jaoks olnud tõukeandjaks, et ületada mõningad senised takistused, mis aegade muutumise ja uute põlvkondade pealetuleku kontekstis on tingimata vajalikud. Ta pidas silmas võimalusi, mida on andnud meile interaktiivne meedia ja millise avara ruumi on avanud kogudustele internet vaimulikuks tööks. Töö internetis teeb küll paljud asjad lihtsamaks, aga sellel on ka varjuküljed, kui ära jäävad isiklikud kokkusaamised, kohvilauajutud jms.

Peapiiskopil jagus palju tunnustust nii koguduse õpetajale kui ka kaastöölistele. Ta tõi esile, et veebimaailmas on kogudus avardanud võimalusi jõudmaks inimesteni, kes muidu pole kirikusse jõudnud. Seda missade ja palvuste ülekandmisel kõrval ka leeritöö vallas, kus tundide viimine veebi on praegustes tingimustes ainuvõimalik, arvestades seda, et leerirühmad on suuremad kui piirangutega lubatud 10 inimest. Peapiiskop tõi esile lisaväärtusena ka selle, et leeritunnid on koguduse YouTube’i lehel hiljemgi kättesaadavad. Ta tunnustas ka selle eest, et koroonast tingitud kirikutalituste arvu kõikumine Kaarli koguduse suuruses koguduses on jäänud viimase 5 aasta lõikes tavapärase raamidesse. Nii näitas leeriskäijate arv hoopis tõusu, sest nii palju leerilapsi oli viimati 2016. aastal. Ja see peaks olema julgustuseks uuele nõukogule, kes on võtmas vastutust koguduse arengu eest. Ehkki ka liikmeannetajate arv vähenes, siis annetuste kogukasv näitas seda, et koguduseliikmed ei ole oma kogudust maha jätnud, vaid nad on seda keerulistel aegadel veelgi rohkem toetanud.

Eriliselt tõi peapiiskop esile Kaarli Kooli, kus õppetöö koolis ja lasteaias on hästi läbipõimunud koguduse lastetööga ja võib suureks eeskujuks olla teistelegi. Eesti kristlike koolide seas on selline lahendus ainulaadne. Üks õige kogudusele kuuluv kool peakski nii toimima, avaldas peapiiskop kiitust.

Peapiiskop väljendas lootust, et kuigi koroona tõttu on vahest kõige rohkem kannatanud muusika- ja kooritöö, on Eesti tugeva kirikumuusika traditsiooni tõttu võimalik sellest kindlasti välja tulla. Samas lööb epideemia sellesse arvatavasti tugeva haava; näiteks on mitme aasta võrra edasi lükatud vaimulik laulupidu ning sama võib juhtuda ka muude üle-eestiliste laulupidudega. Koguduse muusikatöö osas tõi peapiiskop esile selle mitmekesisust, kvaliteeti ja taset.

Lisaks kiitis U. Viilma ka diakooniatööd, kuna erinevalt paljudest teistest kogudustest on Kaarli koguduses selle valdkonna jaoks on lausa eraldi vaimulik.

Kokkuvõtteks ütles peapiiskop, et Kaarli koguduse juures on palju innustavat ja tema sõnum nõukogu uuele koosseisule on, et koroona ei ole kindlasti kogudusele andnud sellist hoopi, mis lööks jalust. Vastupidi, koroona-aasta on andnud Kaarli kogudusele tõuke oma töö laiendamiseks ja uuesti mõtestamiseks. Ta pidas silmas just töö laiendamist veebi, milles on suureks eeskujuks olnud õpetaja Jaak Aus, kes orienteerub selles keskkonnas hästi ja peab seda oluliseks. Ta on selles valdkonnas ideeline eestvedaja ning tal on tulevikku vaatav pilk, mis on vajalik evangeeliumi kuulutamise laiendamiseks.

Peapiiskopil oli põhjust koosolekule jääda ka kauemaks, et näha kuidas ZOOMi valimised pilootkogudusel õnnestuvad.

Kõik toimis suurepäraselt ja meil on nüüd koguduses valitud ka uus juhatus.Juhatuse esinaiseks valiti KRISTEL KLEINOT. Juhatuse uued liikmed ANDRE MÄGI, VOOTELE HANSEN ja EDA VIISMA.

Uued sinodi saadikud on ERIK PEINAR ja ANDRE MÄGI ning sinodi saadiku asendusliikmed PIRET MARVET ja KÄRT KASE.

Koguduse revident on TÕNIS MALDRE.

Scroll to Top