Ootame Lõikustänupühal koguduseliikmete sügisande

Eeloleval pühapäeval, 10. oktoobril kell 10 tähistame kirikus LÕIKUSTÄNUPÜHA.

Ootame sel päeval enne missat koguduseliikmete sügisande, mida saame tänuga altari ette viia.

Sel päeval toimub peale missat kiriku ees ka Lõikustänupühalaat.

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal: “Otsigem elu argipäevis, olgu see ka kõige hallim või vihmasem, põhjust öelda tänu Jumalale. Tänu Jumalale elu väikeste ja suurte imede eest! Tänu Jumalale pere ja laste eest, Kaarli koguduse ja kooli eest, usuõdede ja -vendade eest! Tänu Jumalale, et meil ei tule oma elukangast üksi kududa, vaid et Tema on iga päev meie juures ajastu lõpuni. Tänu Jumalale, et meie elu ei piirdu ainult selle aja ja ruumiga, vaid et Issand tahab meile anda hoopis palju rohkem kui täna oma käes hoiame. Kõige, kõige eest ma ikka tänan, Issand, üksi Sind!.”

Scroll to Top