Õpetaja Jaak Ausi pöördumine jõuludeks ja uueks Issanda aastaks 2023

Armsad koguduseliikmed ja sõbrad!

Alustan rahusooviga: „Jumala rahu, mis on üle inimliku mõistuse, see kinnitagu ja hoidku teid!“

Rahusoovil on kindel koht jumalateenistusel, seda soovitakse enne armulauale minekut ning see on seotud meie ja kaasinimeste vaheliste suhetega. 

Rahusoov on suunatud leppimisele, sest vaen ja leppimatus viivad inimese eemale ka Jumalast. Oluline on, et sakramendist osa saades ei oleks südames kellegi vastu vaenu või tigedust. Veel hiljuti ulatati üksteisele ka käsi, et väljendada oma andestust ja rahu ning kellegi vastu eksides ka soovi leppida. 

Rahule mõeldes ei pääse me mööda sõjast Ukrainas. Teame selle rahva kannatusi ja läbielamisi – hukkuvad tuhanded, inimesed kaotavad oma peavarju, paljud peavad toime tulema ilma elektrita ja elama külmas. Ukraina maa ja rahvas vajab nii relva- kui ka südamerahu, mida saab anda Jumal ja meie saame selle eest palvetada.

Kuid rahu ei vaja ainult Ukraina või teised sõjakolded, vaid seda vajame me kõik.

Koguduse õpetajana tajun ärevust ja hirme, mis on inimeste südames ja nende elus. See võib olla tingitud sõjahirmust, inflatsioonist ehk majanduslikust olukorrast, poliitilistest kemplustest ja inimestevahelistest suhetest laiemalt.

Selline rahutus leiab tee inimese südamesse, kui seal ei ole Jumalat. Inimene ilma Jumalata ei oma aluspinda, millele toetudes võiks säilitada rahu ka kõige keerulisematel ajahetkedel. 

Jeesuse sündimine siia maailma lõi võimaluse, et kogedes Jumala ligiolu ja armastust, leiame rahu oma südames. Karjased ja kuningad, kes tulid Jeesuse sõime juurde, läksid sealt ära Jumalat kiites, sest nad leidsid rahu inimeseks saanud Jumalas.

Jumala rahu saab puudutada igaüht, kes avab selleks südame ja kummardub jõulusõime juurde ning näeb seal inimeseks saanud Jumalat.

Ootame teid ka pühadeajal Kaarli kirikusse:

P 18. detsember 10:00 Missa, 4. advent, koguduse aastapäev

L 24. detsember kell 13:00 Jõululaupäeva perejumalateenistus

kell 15:00 Jõulumuusika

kell 16:00 Jõululaupäeva jumalateenistus

kell 17:30 Jõulumuusika

kell 18:00 Jõululaupäeva jumalateenistus

kell 22:00 Missa

P 25. detsember kell 10:00 Missa, Esimese Jõulupüha

E 26. detsember kell 13:00 Missa , Teine Jõulupüha

L 31. detsember 15:00 Missa, Vana-aasta õhtu

P 01. jaanuar kell 10:00 Missa, Uus aasta

Oleme tänulikud kõigile, kes on sel aastal juba teinud või veel tegemas liikmeannetust. Iga annetus – nii väike kui ka suur – aitab kaasa Kaarli koguduse püsimajäämisele ja toimetulekule.

Õnnistatud jõuluaega ja algavat uut Issanda aastat 2023!

Koguduse õpetaja Jaak Aus

Scroll to Top