Kogudusele annetades saame olla inimeste teenistuses iga päev

Armsad koguduseliikmed ja toetajad!

Jumalale kuuluvad ajad ja ajastud. Tema käest tuleb meile kõik, mida me ihu ja hinge poolest vajame. Kõik vahendid on ta andnud meie kätte, et kasutaksime neid enese tarbeks, ligimeste aitamiseks, elu edendamiseks jne. Tasub pidada meeles, et kui isegi meile tundub, et oleme ise midagi saanud ja saavutanud, või ka välja teeninud, siis tegelikult on see kõik tänu Jumalale.

Seepärast on oluline pidada meeles, et me ei kaotaks tänu selle eest, mida ta on meil võimaldanud. Jumal tahab, et meile antut jagaksime neile, kes vajavad abi, kes ei ole kuulnud sõnumit armastavast Issandast või kogudusega, kes oma tegevusega seisab hea Jumala tahte teostumiseks maailmas. Kuulutades Jumala Sõna, jagades armulauda, ristides inimesi, hoides hädaliste hinge, harides ja paljude teiste tegevuste kaudu, on kogudus Jumal teenistuses siin maapeal.

Piibel räägib 10% annetamisest kogudusele. Me ei ole seda rõhutanud, kuid iga annetus, mis tehakse, on Jumala sõnumi külvamiseks inimeste keskele. Pühakiri tuletab ka meelde seda, et iga rõõmuga tehtud annetus ja annetaja saab heldesti õnnistatud.

Majandusraskustes on sageli vaja teha valikuid, kuidas toime tulla ja hakkama saada. Jumala õnnistust, ligiolu ja hoidmist vajame igal ajal, nii heaolus olles, kui majanduslikes raskustes.

Aidates kaasa, panustades oma annetusega koguduse ellu, saab kogudus olla inimeste teenistuses iga päev. Anneta and kogudusele, Kaarli koguduse töö jätkumise ning ülesande täitmise heaks.

Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat.  2Kr 9:7

Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita, et mu kojas oleks toitu, ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Ml 3:10

Rõõmu ja rahu soovides,

Jaak Aus

EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse õpetaja

Scroll to Top