Pöördumine Kaarli koguduse liikmete, toetajate ja sõprade poole

Armsad kaasteelised!

Pöördun teie poole, sest olukord meie ümber on pinev, tunda on ärevust ja COVID-19 levikuga seotult on tekkinud mitmeid küsimusi.

Pean oluliseks, et ka selles epideemia tingimustes oleks inimestel võimalik tulla armulauale ja palvetama, sest need imelised annid aitavad eriti sellisel keerulisel ajal meil kasvada usus ja lootuses. Sellega seonduvalt jagan teile teavet Kaarli koguduse ja meie kiriku kasutamise kohta.

Jumalateenistused

Praeguse seisuga toimuvad armulauaga jumalateenistused 5 korda nädalas: pühapäeviti kell 10.00 ja 12.00, esmaspäeviti kell 13.00, kolmapäeviti kell 17.30 ja neljapäeviti kell 7.45. Selline teenistuste arv annab võimaluse hajutatult käia jumalateenistustel, et ei peaks paljude inimestega kokku puutuma. 

Palun istuge teenistustel võimalikult hajusalt. Jälgige, et inimeste vahel, kui ei ole pereliikmed, oleks vähemalt 2 meetrit!Ärge istuge üksteise seljataga või kellegi ette. Vähemalt üks pingirida peab olema vahet!

Armulauale tulles hoidkem distantsi ka üksteisega!

Maski kandmine on hea ja õige ning seda eriti puhul, kui inimesed istuvad lähestikku.

Maske saab kirikust osta ja kui seda võimalust ostmiseks ei ole, saab seda küsida.

Teeme omaltpoolt kõik selleks, et armulauajagamine oleks ohutu nii osalejatele kui jagajatele. 

2 Vaimulike teenimine ja kantselei töö.

Jumalateenistuste pidamise tagamiseks korraldame teenimise nii, et koguduse vaimulikud ei oleks kõik korraga jumalateenistustel ja armulaua jagamisel. Inimestega suhtlemiseks enne ja pärast missat kasutavad vaimulikud maski. 

Kokkusaamised talitusteks ja vestlusteks tuleb eelnevalt kokku leppida vaimulikuga.

Kantselei on avatud tavapärastel aegadel, aga kogudusemajja sisenemiseks tuleb anda uksekella või helistada kantselei telefonil. 

Majandusest

Seoses sellega, et jumalateenistustel käib vähem inimesi, on märgatavalt vähenenud annetuste osa jumalateenistustel. Ilmselt see osa väheneb veelgi. On oluline, et selle kriisi tingimustes mõtleme ka sellele, et Kaarli kirik ja kogudus saaks tegutseda edasi. Seepärast oleks hea, kui leiate võimaluse püsiannetuse tegemiseks või oma igakuulise annetuse suurendamiseks. Panen südamele kõigile, et sel aastal oma liikmeannetuse tegemine on eriliselt oluline!

Tänulikud oleme iga toetuse ja abi eest!

Koguduse ja kiriku sünnipäev ning jõulud

Me ei rutta veel ette, kuid peame arvestama, et käesoleval aastal võib olla muudatusi teenistuste pidamises nii advendi- kui jõuluajal. Peame arvestama sellega, et võidakse piirata teenistuste pidamist või siis kehtestatakse osalejatele piirarv. See muudab teenistuste aegu ja korraldust. Oluline on, et jälgiksite infot nii kodulehel kui sotsiaalmeedias. Olulisemates muutustest anname teada ka ringkirjas. 

Loodame ja palvetame, et saame jätkuvalt pidada jumalateenistusi ja see õnnestub silmaspidades kõiki meetmeid hästi. 

Hoidkem iseendid ja oma kogudust!

Jaak Aus

Koguduse õpetaja

Scroll to Top