Saatesari “Vestlusi Piiblist” on jõudnud kümnenda osani!

Sel korral on teemaks Püha Vaim – tema olemus ning tähendus kolmainsuse mõttes.Pühakirjas kohtame tihti viiteid Jumala Vaimule, kes teostab maa peal Tema püha tahtmist. Ka Kristus tõotab, et pärast naasmist Isa juurde saabub Tema asemele Püha Vaim, kelles võib leida tröösti ja tarkust igaüks, kes Issandat armastab.

Scroll to Top