Tallinna praostkonna vaimulike palvekett. Jaak Aus

Ristiinimesed, palvetagem! Ühispalves on jõud.

EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse õpetaja JAAK AUS:

Issand Jumal, taevane Isa, me ülistame Sind kogu südamest, et Sa oma ainusündinud Poja oled meie päästmiseks andnud ja aegade täitudes maailma saatnud. Ta jättis oma igavese au ja sai inimeseks, et meie jälle Isa juurde võiksime tulla ja Jumala lasteks saada. Ta sai vaeseks, et meie rikkaks saaksime. Ta võttis sulase näo, et meis Jumala kuju uuendada. Anna meile oma Vaimu, et me igal ajal Sinu Poja inimesekssaamisest rõõmustaksime ja Sind Sinu lastena teeniksime.

Sina oled seesama eile, täna ja igavesti. Ilmu meile kõigis meie hädades, tuleta meelde, et Sina oled meie juures iga päev ning tead, mis meile on kõige õigem ning parem. Kingi meile suurt usaldust ka oma igapäevaste muredega Sinu poole pöörduda ning kannatlikkust Sinu vastuse viibides.

Kuule meid, kui me oma südames palume nende eest, kes meile on lähedased, kelle pärast me oleme rõõmsad, nende eest, keda meil on raske armastada, nende eest, kellel on võim otsustada rahvaste käekäigu üle. Sütita meie südamed selle armastusega, mille Sinu Poeg on toonud.Olgu Sinu antav rõõm ja rahu meid saatmas igal päeval.

Scroll to Top