Tuhkapäevaks

Täna on tuhkapäev ning kirikuaastas oleme jõudnud paastuaega. Paast ja paastumine on kristliku elu lahutamatud osad ja see aeg annab meile võimaluse mõtestada ning korrastada oma elu ja Jumala suhet, samuti suhet oma kaasinimestega.

Astudes koos Issandaga paastuaja teele, jõuame sügavama tunnetuseni selles, kui palju Tema meile jätkuvalt oma armastuses mõtleb. Ühelt poolt annab paastuaeg võimaluse süüvida veelgi enam Jeesuse kannatuste ja surma saladusse. 

Teisalt annab see võimaluse hinnata oma võimeid ja võimalusi realistlikult, et hülgaksime oma elus kahjuliku ja ebavajaliku ning teeksime Jumala abiga oma elus võimalikult parima. See on kui iga-aastane meeleparanduse kool, mil saame palves Jumala ees endilt küsida, mis on meie elus valesti, ning otsida selgust ja armu, et asju õigesse järjekorda seada. Muuhulgas võib küsida näiteks järgmisi küsimusi: 

kas olen Jumalat tänanud kõige hea eest, mis Ta on mulle andnud? Mis on mulle tähtsam kui Jumal ja miks see nii on? Kas tunnen Jumala ees aukartust ja kas see on tuntav ning nähtav ka minu mõtetes, sõnades ja tegudes? Millal käisin viimati missal ja armulaual? Milline on minu palveelu ja kuidas on lood minu igapäevase piiblilugemisega? 

Millised on minu suhted teiste inimestega? Ega ma ei ole jätnud oma kohustusi vanemate ja pere vastu hooletusse? On minus valmidust teistele andestada ja nende eest palvetada või on minus mingeid ammuseid solvumisi ja pettumisi, mis takistavad mind seda siiralt ja südamest teha? Kas kingin teistele armastust ja hoolitsust või ma põlgan ja kadestan teisi ning tunnen sisimas rõõmu, kui neil halvasti läheb? Ega ma ei ole valetanud ja ligimest laimanud? Kas püüan ligimese juures leida eelkõige häid külgi, et neid esile tuua? Või mõtlen, kuulan ja räägin teiste kohta halba? 

Kas olen suhtunud austuse ja armastusega oma abikaasasse, ega ma ei ole patustanud kõlblusvastaste naljade, kirjanduse, ihalduste ja pilkude ning tegudega? Kas olen püüdnud vältida kõike, mis lõhub kooselu perekonnas? 

Millist rolli mängib minu elus raha? Kas olen vastutustundlikult käinud ümber oma ja võõra varaga? Ega ma ei ole varastanud? Ega ma ei ole olnud pillaja? Kuidas kasutan mulle antud päeva ja nädalat tervikuna, viimselt kogu oma eluaega? Kuidas teen mulle usaldatud kätetööd? Kuidas ja milleks kasutan mulle antud oskusi ja andeid?

Need on vaid mõned küsimused ja märksõnad, mis meid võiksid mitte koormata, vaid suunata endale ausalt otsa vaatama ja oma elu tõetruult hindama. Aga et võiksime ka oma eksimusi tunnistada ja meelt parandada.

Et alustada paastuaja teekonda Issandaga kutsun sind kell 17.30 algava tuhkapäeva missale. Ole valmis vastu võtma ka tuharisti, mis tehakse nähtava märgina su laubale ja mis on patukahetsuse ja meeleparanduse sümbol. See tuletagu meile meelde, et ilma Jumalata ei suuda me midagi, et me ei taha loobuda Tema armastusest meie vastu, Tema sõnast ja palvest ning armulaua kinnitavast väest, kõigist neist kallitest andidest, mis hoiavad meid Kristuses ja õiges usus igaveseks jäädavaks eluks.

Palvetagem. Halastaja Jumal, Sinule lootes alustame neljakümmet pöördumise ja meeleparanduse päeva. Anna meile jõudu kristlikult kasvada, kurjast lahti öelda ja head teha. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. Aamen

Scroll to Top