Ehitage kodasid ja elage neis, istutage rohuaedu ja sööge nende vilja! Jr 29:5

Käesoleva kuu juhtsalmiks on vaid osa Issanda sõnadest, mida prohvet Jeremija edastas Iisraeli rahvale, kes oli Paabelisse vangipõlve viidud. Need on julgustavad sõnad, mis soovitavad vaatamata raskustele oma igapäevast elu edasi elama, juhatavad jätkama tavapäraseid eluks vajalikke tegevusi. Need sõnad sisendavad rahu.

Kui mõtleme tänasel päeval meie ümber ja meist lähemal või kaugemal aset leidvatele keerulistele sündmustele, võime tunda segadust ja mõistmatust, arusaamatust ja pahameelt toimuva suhtes. Võib tunduda, et „maailmakord on segi paisatud“ ja me ei oska praeguse olukorraga kuidagi toime tulla ega rahulikuks jääda.

Nebukadnetsar küüditas küll väga palju aega tagasi Iisraeli rahva oma kodudest, kuid ometi võiks need ammused Jeremija vahendatud Issanda sõnad aktuaalsete ja vajalike soovitustena tänasesse maailma üle kanda. Nimelt jääb käesolevast peatükist väga olulisena kõlama Jumala usaldamise tähtsus, üleskutse Teda teenida ja igas olukorras Talle ustavaks jääda. See soovitus võib esmapilgul tunduda lihtsa elujuhisena, kuid reaalsete eluraskuste ilmnedes ehk enam mitte nii väga kerge täita. Ju ka seepärast on meil vaja pidevat julgustust, meeldetuletust mitte unustada Issanda sõnu „Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind, ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest“ (Jr 29:11–13).

Rahulikku ja lootusrikast suve jätku!

Diakon Saima Sellak-Martinson

Scroll to Top