Tarkus ütleb: Kui Issand valmistas taevad, olin mina seal, siis kui ta joonistas sõõri sügavuse pinnale. (Õp 8:27)

1. september on Tarkusepäev. Vaatamata sellele, kas sellel päeval minnakse kooli või mitte, on see siiski paljudele eriline ja pidulik päev. Tänavad täituvad pidulikes riitetes ja lilledega kooli minevatest lastest ning meil on neid vaadates samuti pidulik tunne ja rõõmsam meel.

Tarkus ei ole aga ainult meie akadeemiliste teadmiste kogum. Sõna tarkus on kirjas ka selle kuu juhtsalmis, mis on võetud Õpetussõnade raamatu kaheksandast peatükist pealkirjaga „Tarkuse väärtus ja olemus“. Mõned peatükid varem kirjutab õpetussõnade autor: „Issanda kartus on tunnetuse algus“ (Õp 1:7). Piibel kinnitab meile, et oluliste teadmiste kõrval vajame tõeliseks tarkuseks ka osadust oma Loojaga. Tõeliselt targaks saab inimene vaid koos Jumalaga.

Sellist tarkuse mõtet on Kaarli kogudus Eesti haridusmaastikul kandnud juba ligi kolmkümmend aastat. Sellel aastal  tähistame ka Kaarli Kooli kümnendat sünnipäeva. Kool on taaskord kasvanud ja nii oleme saanud avada põhikoolile lisaks ka esimese gümnaasiumi astme klassi. Nüüd on meie koguduse juures võimalik saada osa kristlikust haridusest lasteaia noorimast vanuseastmest kuni gümnaasiumi lõpuni. See kõik ei ole aga iseenesestmõistetav. Uuel õppeaasta künnisel on põhjust tänuks, et meie ühised unistused Kaarli Kooli näol on täitunud, kuid põhjust on ka palveks. Kandkem siis eeloleval kooliaastal oma igapäevastes palvetes ka Kaarli Kooli, õpetajad ning õpilasi ja nende peresid.

Rahulikku ja lootusrikast suve jätku!

Diakon Meelis Holsting

Scroll to Top