september 2021
oktoober 2021
No event found!

Viimased teated

Vaimulik sõna 

„Jumal on Tema teinud Issandaks ja Messiaks, sellesama Jeesuse, kelle teie risti lõite!“ (Ap 2:36).

Nii kõneleb Peetrus Apostlite tegude raamatus oma Nelipüha jutluses. Peetrus võtab siin ühte lausesse kokku kõige olulisema – Jeesuse jumalikkus, tema ülestõusmises toodud lunastus ei sõltu meie usust, tegudest ja pingutustest, vaid on meist sõltumatu Jumala and. Edasi saame Apostlite tegude raamatust lugeda: „…ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele: „Mida me peame tegema, mehed-vennad?” Aga Peetrus ütles neile: „Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks ning siis te saate Püha Vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal, meie Issand, enese juurde kutsub”” (Ap 2:37–39).

Loe edasi …

Scroll to Top