juuni 2024
P 16. juuni
10:00

Missa, leeripüha
KADUNUD JA JÄLLE LEITUD – Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10

E 17. juuni
13:00

Missa

E 17. juuni
18:00

Taizé lauludega ühispalvus Palvusele eelneb Taizé laulude harjutamine kell 17.00–18.00, millega liituma kutsume kõiki koguduse lauljaid ja huvilisi.

T 18. juuni
17:30

Muusikaõhtu
Olga Opryshko – orel. Sissepääs vaba.

N 20. juuni
18:15

Teoloogiaringi kokkusaamine “Ajalooline Jeesus ja kuulutatud Kristus” koguduse majas. Vaadeldakse E. Staufferi raamatut “Jeesusest” koguduse majas.
Juhendab abiõpetaja Jaan Lahe.

No event found!
Jutlustekogu "Su palve viirok tõuseb taeva poole tänus"
Müügil kiriku raamatuletis ja koguduse kantseleis
Tule leerikooli
Leerikoolis on hea võimalus õppida tundma piiblilugusid, kristlikku eetikat, sakramente, kirikuajalugu ja paljusid teisi teemasid.
Toeta kogudust
Aita kaasa Kaarli kiriku ja koguduse edasikestmisele ja anna oma toetus erinevatele projektidele.
Videoloengud "Kaarli lood"
Saatesarjas „Kaarli lood“ tutvustatakse ja meenutatakse koguduse lugu selle algusajast kuni tänase päevani.

Viimased teated

Vaimulik sõna 

Kui aga Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnute ülestõusmist ei ole? 1 Kr 15:12

Kirikuaasta järgi elame praegu ülestõusmisjas: märtsi lõpus tähistasime Jeesuse Ülestõusmispühi, maikuus seisavad ees veel Taevaminemispüha, lisaks Nelipühad, mil tähistame esimeste kristlaste ristimist ja kristliku kiriku sündimist (sellest on kirjutatud Apostlite tegude raamatu alguses) ning Kolmainupüha.

Erinevatel pühadel me meenutame ammu aset leidnud sündmusi, tähistame neid, sest mõistame nende olulisust. Piiblist võime lugeda, kuidas kõik toimus, saame kirjapandu kaudu osa Jeesuse lähedal olnute kogemustest. Võime ette kujutada jüngrite nõutust ja segadust nende õpetaja surmast ja hauast kadumise tõttu ning sellele peagi järgnenud suurt rõõmu Tema ülestõusmisest! Jüngrid elasid neid sündmusi ise läbi, aga läksid ja kuulutasid rõõmusõnumit ka teistele ning nagu evangeeliumis kirjas, siis ei olnud nad selles ülesandes sugugi üksi, vaid „Issand toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega“.

Loe edasi …

Scroll to Top